Udstationering

Den eneste forskel, i forhold til at købe hvalp er, at der ikke er nogen penge, der skifter hænder
Den eneste forskel, i forhold til at købe hvalp, er, at der ikke er nogen penge, der skifter hænder, når man skriver en udstationeringsaftale i stedet for en købsaftale.

Uanset aftalens karakter skal man aldrig sige ja til udstationering uden at have en skriftlig aftale. Det gælder også hvis opdrætteren er en god ven, og man stoler fuldt og fast på hinanden. For man ved aldrig, hvad der kan ske i fremtiden.

 

Mange har spørgsmål til, hvad en udstationering er
Det virker, som om mange mennesker godt kunne tænke sig at have en hund på denne måde, men er bekymret over, om opdrætteren når som helst kan kræve hunden tilbage, fordi opdrætteren stadig ejer hunden.

Som regel foregår det sådan, at opdrætteren spørger en (hvalpekøber), som han eller hun kender i forvejen, om vedkommende (hvalpekøberen) i stedet kunne tænke sig at have hunden udstationeret. Det kaldes også at være fodervært.

 

God kontakt med opdrætteren
Opdrætteren vil som oftest foretrække, at værten ikke bor for langt væk, sådan at det ikke er alt for besværligt, når hunden skal hentes til udstilling/parring.

Det er også vigtigt, at du føler, at du har god kontakt til opdrætteren og stoler på, at han eller hun passer godt på din hund! Når det er tid til hvalpekuld eller hunden skal med ud at rejse for at blive udstillet overdrager du hunden til opdrætteren for en kortere/afgrænset periode.

 

Præcis som at købe en hvalp
Når man henter hvalpen, er det præcis som at købe en hvalp. Hvalpen skal være ID-mærket og have fået de første ormekure, og opdrætteren vil også have sørget for, at hvalpen er vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Når man indgår en udstationeringsaftale, er det meget vigtigt, at man diskuterer vilkårene grundigt og laver en aftale, som begge parter kan skrive under på, sådan at man ved, hvem der afholder de forskellige udgifter, og hvilke rettigheder og pligter begge parter har.

 

Få en holdbar aftale
Det er mest almindeligt, at opdrættere udstationerer tæver. Dansk Kennel Klub har lavet en udstationeringsaftale, der er med til at sikre, at en udstationering får et godt forløb for både opdrætteren og værtsfamilien. Det er denne aftale vi hos Kennel Cantabella som udgangspunkt bruger.

Som regel har opdrætteren ud over at bruge hunden i avl også ret til at tage den med til udstilling, og som udstationeringsvært har du pligt til at sørge for, at hunden kan deltage og at den er i god form og foderstand til at udføre de opgaver, den skal udføre. Værten kan også selv at træne og gå til konkurrencer, udstillinger etc. på egen hånd. Her koordineres det så opdrætter vært imellem, hvornår man hver især ønsker at lave noget sammen med hunden.

 

Hvem ejer hunden?
Opdrætteren har lov at disponere over hunden i tidsbestemte perioder med det formål at udnytte sine rettigheder i forbindelse med udstilling og avl. Og eftersom opdrætteren er den egentlige ejer af hunden, indtil aftalen udløber, har han eller hun selvfølgelig en del at skulle have sagt med hensyn til hundens pasning, for eksempel foder og motion. Men ud over det har du ret til at behandle hunden som din egen.

Opdrætteren står for alle udgifter i forbindelse med udnyttelsen af rettigheder til avl, mens udstationeringsværten står for de øvrige udgifter til almindelig pasning og pleje. Hvem der betaler forsikring, kan man nedfælde i aftalen. Oftest drager vi omsorg for forsikring.
En opdrætter kan ikke bare komme og hente hunden, fordi man er blevet uvenner eller har forskellige meninger om, hvordan hunden skal opdrages! Den eneste grund, til at en udstationeringsvært kan blive frataget sin hund, er, at værten beviseligt vanrøgter hunden, eller direkte misligholder den skriftlige aftale, der er mellem parterne.

 

Positive erfaringer
Mange udstationeringsværter har positive erfaringer med denne måde at have hund på, selv om det kan være hårdt at skulle af med hunden i ugerne, når en tæve skal have hvalpe hjemme hos opdrætteren eller de dage, hhvor hunden tages md opdrætter til udstilling.

Da der som regel er en god kontakt mellem opdrætter og vært, er der også mulighed for at lære en masse af et ’hundemenneske’ med stor erfaring, og få lidt ekstra hjælp med for eksempel træning, hvis du er uerfaren hundeejer eller bare ny inden for en bestemt race eller konkurrenceform. Det er også en god måde at lære mere om hundeopdræt på, og du kan sikkert få lov til at være med til parringen og måske også senere, når en tæve skal have hvalpe.

 

 

 

Kilde: agria.dk/hund/artikel/avl-og-opdrat/udstationeringsvart